Verkoop van pellets, briketten en brandhout

in Belgie, Nederland en Frankrijk

U bezoekt de website omdat U deel uitmaakt van een groep die een groepsaankoop voorbereidt.

 

Welkom als GROEP.

 

Bent U zelf een organisatie voor groepsaankoop? Of wil U dat worden? In een samenwerkings-projekt met Uw gemeente als partner? Als deelnemer van een cooperatieve vennotschap?

Met de ondernemingsraad van Uw bedrijf? Of gewoon als lid van een groepering, van een jeugdbeweging, of als lid van een sportclub, of als U samen met andere bewoners van dezelfde straat of wijk een groep kunt vormen. Wat verkies je :

BOTTOM UP  ofwel  TOP DOWN ???

Geinteresseerden voor een groepsaankoop vormen samen een “netwerk” dat zelf instaat voor de aankoop en/of de verdeling van zijn pellets (bottom up) eerder dan een retailer die aan zijn klanten voortverkoopt (top down).

De bedoeling is een konkurrentiële prijs af te spreken in funktie van grote hoeveelheden en de garantie van een goede service voor uitlevering aangezien er maar één aanspreekpunt is.

 

 

Als groep kunnen aankopen georganiseerd worden voor pellets en brandhout.Prijzen die hier gelden kunnen worden gediskussieerd i.f.v.kwaliteit en kwantiteit.Gelieve rechtstreeks kontakt te nemen met WELKYN TRADE.

 

 

Voorbeeld: Open de website www.samenaankoop.info voor enkele vlaams-brabantse gemeenten of neem een voorbeeld aan www.groupasol.be.

medeoprichter van de federatie

WELKYN TRADE BVBA - GOOIK (Vlaams Brabant) - info@welkyn.be - 0473 49 51 03